Informatie nieuwe standhouders

 

Bestuur

Streekproductenmarkt Nienoord staat onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting Streekproductenmarkt Nienoord. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die belangeloos streekproducten uit de regio een warm hart toedragen.

Één keer per jaar organiseert het bestuur een bijeenkomst voor alle standhouders bij Boerderij Oosterheerdt.

 

Aanbod streekproducten

Het bestuur streeft een gevarieerd aanbod op de markten na. Op de markt aangeboden streekproducten zijn afkomstig uit de streek rondom Leek globaal binnen een straal van 40 km.

Het bestuur kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de producten die markthouder verkoopt. Verder willen we er op wijzen dat er een verbod geld op de verkoop van alcohol vanaf een marktkraam. Dit verbod staat beschreven in de artikelen18 en 19 van de Drank-en Horecawet.   

 

Onder streekproducten verstaan wij op kleine schaal ambachtelijk vervaardigd of gekweekt in de regio. Ook van de producten die uit meerdere ingrediënten bestaan, komt het hoofdbestanddeel uit de streek. Deelnemers aan de markt dragen er zorg voor dat het aanbod van hun product(en) bekend is bij het bestuur. Bij wezenlijke veranderingen in hun aanbod maken zij dit kenbaar aan het bestuur.

 

Plaatsing en inrichting kramen

De marktmeester wijst de kramen aan. In beginsel heeft iedere standhouder een vaste plaats. Echter wanneer de marktmeester dit nodig oordeelt, wijkt hij hiervan af. De marktkramen moeten een kwartier voor aanvang van de markt ingericht zijn.

De marktkramen mogen niet voor 16.00 uur uitgeruimd en verlaten worden.

Op de markt mogen uitsluitend door de stichting aangeboden kramen worden gebruikt.

 

Aan- en afmelden deelname

Deelnemers kunnen zich aan- en afmelden bij de marktmeester.

Één week voor de markt ontvangt u een herinneringsmail vanuit het bestuur.

Afmelden voor deelname kan tot 2 dagen voor de markt. Indien dit later plaatsvindt wordt het standgeld in rekening gebracht. Indien door omstandigheden moet worden afgezegd op de marktdag zelf, moet dit ten minste 1 uur voor aanvang van de markt bij de marktmeester worden gemeld.

Voor het zomer- en het winterseizoen wordt per mail een aanmeldingsformulier gezonden waarin men zich voor het hele of deel van het seizoen moet opgeven.

Hier treft u onze voorwaarden aan. Downloaden kan natuurlijk ook.